RESULTS

SESSION NO OF STUDENTS TOPPERS NAME PRECENTAGE
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2010-2011 DIPANKAR BORAH 91.2
RISHOV KRISHNA BORUAH 91.2
SATYAM DOLEY 87.4
BAHNIMAN BORDOLOI 85.5
BHABARNAB BORA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2011-2012 58 58 NILAKSHI BORDOLOI 93.1
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2012-2013 69 69 DEVAPROTIM BORA 100
PAPORI BHARALI 100
JOYSHREE KHOUNDQ 87.4
LUPAMUDRA KRISHNATRIYA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2013-2014 55 55 GAURANGA SAIKIA 89.3
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2014-2015 51 51 AKASH BAROSHA 93.1
KHYAATI BORAH 91.2
NANDINI AGARWAL 91.2
PALLAVI GOSWAMI

93.1

YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2015-2016 38 38 HIMADRI DUTTA 100
GAYATRI SIKHA DUTTA 100
STUTI PRIYA LAHKAR 100
DIPSHIKHA BORA 91.2
PRAJALITA MAHANTA 85.5
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2016-2017 43 43 BISHAKHA KASHYAP 10
DHRUBAJYOTI BHANDHARI 10
DAYANJIT SARMA 10
PARTHIV SARMA 10
SATAKSHI BARUAH 10
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2017-2018 33 33 SAMARTHA SAHA 95.4
TINKUL INGTI 93.2
PAHARI PACHANI 90.4
ABINASH BHARALI 91.6
ANURAG YADAV 90.2
YEAR APPEARED PASSED NAME GRADE
2018-2019 32 32 LUCKY SAIKIA 96.2
SWASWATA BOPNOS 85
HRISHITA DEWAN 83.8
SAKSHI KUMARI 87
TANMOY SARMA 85